ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း (၉.၆.၂၀၁၉ မှ ၁၅.၆.၂၀၁၉ ထိ)

2301
bud9
4K Shares

ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း (၉.၆.၂၀၁၉ မှ ၁၅.၆.၂၀၁၉ ထိ)

“တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား”

bud8

“တနလၤာ သားသမီးမ်ား”

bud7

“အဂၤါ သားသမီးမ်ား”

bud6

“ဗုဒၶဟူး/ရာဟု သားသမီးမ်ား”

bud5

“ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား”

bud4

“ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား”

bud3

“စေန သားသမီးမ်ား”

bud2

Facebook Comments
4K Shares