“ေစ်း အစ””ဇာတ္ အလယ္””ဖာအဆံုး”ဒီစကားေလးက မိတ္ေဆြတို့ရဲ႕ရင္ကို တခုခုျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။

155
FDE05AF3 01B7 43D0 9613 D1F9D003E3F0
FDE05AF3 01B7 43D0 9613 D1F9D003E3F0
699 Shares

“ေစ်း အစ””ဇာတ္ အလယ္””ဖာ အဆံုး”ဒီ
စကားေလးက မိတ္ေဆြတို့ရဲ႕ရင္ကို တခုခုျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။

ဖာ ဆိုေသာစကားက အဓိပၸါယ္နွစ္ခြထြက္ေနေသာစကားျဖစ္ပါသည္။မိတ္ေဆြတို့ရင္ထဲတြင္ဖာဆိုေသာစကားျကားသည္နွင့္ယုတ္ညံ႕ေသာစကားဟု ထင္ေကာင္းထင္ပါလိမ့္မည္။

ထိုအေတြးနွင့္အတုူ စကားတစ္ခုကိုလည္း ရိုင္းျပသည္ဟု ထင္ပါလိမ့္မည္။

”ေစ်းအစ ဇာတ္အလယ္ ဖာအဆံုး” ဆိုတဲ႔ေရွးလူျကီးသူမတို့၏ အခ်ိန္ကာလနွင့္ ေနရာေဒသ ေရြးတတ္ရန္မွာျကား

ခဲ႔ေသာ စကားစုသည္ ယခုေခတ္ကာလတြင္ ရိုင္းျပေသာေနရာတြင္သံုးႏႈန္းေနျကသည္မွာ သိပ္ကိုဝမ္းနည္းဖို့ေကာင္းပါသည္။

ေစ်းအစဆိုသည္မွာ
ေစ်းဝယ္မည့္သူသည္ မနက္ေစာေစာထ၍ ေစ်းအစဆံုးဖြင့္ခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ဝယ္ယူရမည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

ထိုသို့ ေစ်းအစဆံုးဖြင့္ခ်ိန္သြားေရာက္ဝယ္ယူမွ သူမ်ားထက္ဦးစြာ လတ္ဆတ္ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္စည္မ်ားကို ဝယ္ယူနိုင္မွာပါ။

ေစ်းအစတြင္မဝယ္ယူပဲ ေနာက္က် မွ သြားေရာက္ဝယ္ယူလ်ွင္ သူမ်ားမလိုခ်င္၍က်န္ေနေသာ ကုန္စည္ခပ္ညံ႕ညံ႕သာ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေျကာင့္ေစ်းအစဟု ဆိုေရးရွိတာပါ။

ဇာတ္အလယ္တဲ႔ ……

ဇာတ္ကသည့္ သူမ်ားဟာ ညလယ္ပိုင္းမွာ ဗုဒၶဝင္တို့ ျပဇာတ္တို့ကဲ႕သို့ေသာ မွတ္သားထိုက္သည္မ်ားကို ကျပတတ္ေသာေျကာင့္ ဇာတ္ျကည့္မယ္ဆိုလ်ွင္ ညလယ္ပိုင္းသည္ အဓိကျကည့္သင့္သည္ဟု ညႊန္ျပခဲ႕ျခင္းျဖစ္ပါသည္

ဖာ အဆံုးတဲ႔ ……

ယခုစကားပံုတြင္ပါေသာ ဖာဆိုသည္မွာ ထန္းေခါက္ဖာကိုေျပာတာျဖစ္ပါသည္။ အဝတ္အစား ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းထားနိုင္ေသာ ေသတၱာကဲ႕သို့ေသာ ဖာေသတၱာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုဖာမ်ားကို ေရာင္းခ်မည့္သူမ်ားသည္ ဖာေသတၱာမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ထပ္ကာ ထမ္းပိုးေရာင္းခ်ျကပါသည္။
ထိုသို့ အဆင့္ဆင့္ထပ္ထားေသာ ဖာေသတၱာမ်ားတြင္ ေအာက္ဆံုး၌ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ဖာကိုထားေလ့ရွိပါသည္။

သို့မွသာ ေအာက္ဆံုးဖာသည္ သူ့အေပၚမွဖားမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ကို ခံနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ထို့ေျကာင့္ ဖာေသတၱာဝယ္ယူမည္ဆိုလ်ွင္ ေအာက္ဆံုးဖာကို ဝယ္ယူဖို့ညႊန္ျကားထားတာျဖစ္သည့္အတြက္ ဖာအဆံုးဟု ဆိုေရးရွိခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။

ထို့ေျကာင့္ ေစ်းအစ ဇာတ္အလယ္ ဖာအဆံုးဟူေသာ စကားပံုအဓိပၸါယ္ကို မွန္ကန္စြာသိ၍ အေျခအေနအခ်ိန္ကာလကို သိတတ္သူမ်ား ျဖစ္ျကပါေစဟု ဆႏၵျုပဳရင္း
အာလံုး မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည္စံုနိုင္ၾကပါေစ…

Facebook Comments
699 Shares